Objave s kategorijom cijene

Uvođenje eura: dvojni prikaz cijena na web shopu
Počevši od 5. rujna na web trgovinama (web shopovima) i drugim stranicama gdje se prikazuju cijene proizvoda i usluga potrebno je naznačiti u kunama i u eurima.
Kategorije: programiranje, cijena
Ključne riječi: web shop, cijene, euro, web stranice